• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Największe przyczyny aktualnego kryzysu gospodarczego

Największe przyczyny aktualnego kryzysu ekonomicznego
Świat jest teraz w wielkim kryzysie ekonomicznym. Choć ciężko porównywać obecną sytuację do takiej, która miała miejsce przed wojną, to jednak problem jest wielki. Jakie są zatem najbardziej znaczące przyczyny aż tak dużego kryzysu? Oczywiście kryzysy nie są niczym nowym, ale dosłownie wszystko ma swoją przyczynę. A więc tak naprawdę źródło obecnego kryzysu mieści się w Stanach Zjednoczonych. Przecież to w tym kraju banki operowały wielkimi pieniędzmi, bez większej kontroli odpowiednich instytucji. Banki w istocie nie są typowymi firmami, więc muszą być mocno kontrolowane – zabrakło tego.
W istocie liberalizacja sektora bankowego rozpoczęła się za prezydentury Reagana – chyba najwybitniejszego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Krok po kroku banki miały coraz więcej swobody, miały okazję udzielać kredytów tym osobom, które w istocie nie powinny być wpuszczone do banku. Potem Clinton wprowadził taką ustawę, która sprawiła, że normalne banki dostały nieograniczoną możliwość działania. Czyli typowe banki złączyły się z bankami komercyjnymi – to śmiertelne połączenie, ponieważ banki powinny być pewne. Czy banki szwajcarskie byłyby tak powszechnie szanowane, gdyby tak bardzo ryzykowały? Oczywiście nieodpowiednia polityka władz Stanów Zjednoczonych nie jest jedyną przyczyną. Najbardziej istotna jest najzwyczajniej typowa ludzka chciwość.

Categories: Blog

Comments are closed.