• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Oświeceniowa symfonia: Jak muzyka odzwierciedlała zmiany społeczne w XVIII wieku.

Biegi i wyścigi utrwaliły w całym globie ideę mety, jako wytęsknionego miejsca, do którego zmierzają mistrzowie. W lekkoatletyce oraz motoryzacji meta przeważnie oznaczono jest czarno-białą szachownicą bądź czarną linią, która częstokroć stanowi też start. Bieg od startu do mety jest wobec tego nie jedynie terminem sportowym, lecz coraz częściej meta ma wydźwięk nadzwyczaj metaforyczny. Zarówno politycy jak i biznesmeni także mają gdzieś w swoich planach oraz głowach postawioną metę, do której starają się dobiec jak najprędzej. Dla sportowców meta jest newralgiczną ideą przyświecającą im przez cały bieg. A im dłuższy on jest – np. maraton lub też bieg na pięć kilometrów z przeszkodami, kolarstwo czy chód sportowy – tym większe znaczenie ma oczyszczenie swojego umysłu i skupienie się wyłącznie na mecie. Równolegle ten punkt na boisku lub ewentualnie bieżni, jaki stanowi meta, jest najważniejszym punktem skupiającym szczególną uwagę wszystkich wielbicieli na stadionie. Aby upewnić się, kto jako pierwszy minie linię mety, nagminnie potrzebne jest stosowanie komputerowego pomiaru klatkowego, który zezwoli wnikliwie sprawić kolejność wbiegania na metę – kliknij w źródło.

1. Jak to zrobić

2. Tutaj

3. Poradnik

4. Otwórz link

5. Przejrzyj

Categories: Hobby

Comments are closed.